7 Luân xa của cơ thể con người

Diễn đàn YogaNgày đăng : 05-01-2021
7 Luân xa của cơ thể con người

Các luân xa, hay 7 trung tâm năng lượng quan trọng trong cơ thể của chúng ta, chi phối và tác động sâu sắc đến hành vi, đời sống tình cảm, mong muốn sâu sắc nhất và tính cách của chúng ta. Từ chakra theo nghĩa đen có nghĩa là “bánh xe quay” khi tinh thần sử dụng các luân xa để dệt nên kết cấu cuộc sống.

Mô hình luân xa mô tả cách sinh lực, prana, luân chuyển giữa hai cực, một trong thế giới vật chất của cơ thể và một trong thế giới ý thức thuần túy.

Tốc độ quay của các Luân xa là một phần của sự tinh chỉnh của hệ thống này. Các luân xa cao hơn quay nhanh hơn các luân xa thấp hơn. Có một mối quan hệ trực tiếp giữa mỗi trung tâm luân xa riêng lẻ và các phạm vi năng lượng cụ thể trong Ma trận con người / tạo vật. Luân xa là điểm giao tiếp, cơ quan năng lượng liên kết các khía cạnh khác nhau của cơ thể vật lý với các đối tác phi vật lý của nó.

Vậy tại sao những luân xa này lại quan trọng như vậy đối với năng lượng của cơ thể chúng ta? Tầm quan trọng của chúng được đưa ra bởi thực tế rằng chúng được coi là nút cho dòng chảy năng lượng, giống như nút đường cao tốc dành cho giao thông của một khu vực. Nó giúp chuyển hướng năng lượng đến khu vực bạn cần.

Tất cả thông tin của sự sáng tạo đều có sẵn cho bạn. Tuy nhiên, thông tin có thể không có ý nghĩa cho đến khi chúng ta có thể đưa nó vào cơ thể thông qua việc điều chỉnh lại các Luân xa. Năng lượng bị chặn trong 7 Luân xa của chúng ta thường có thể dẫn đến bệnh tật, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu mỗi Luân xa đại diện cho những gì và chúng ta có thể làm gì để giữ cho năng lượng này lưu thông tự do.

 

7 LUÂN XA CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI

 

Luân xa đỉnh đầu (Sahasrara)
 

Nó nằm trên đỉnh đầu và tượng trưng cho sự hiểu biết, giác ngộ và tâm linh.

Luân xa con mắt thứ ba (Ajna)

Nó nằm trên trán giữa hai mắt. Và tượng trưng cho sự sáng suốt, trực giác và sự sáng tạo.

Luân xa cổ họng (Vishuddha)

Như tên đã nói, nó nằm trên cổ họng và tượng trưng cho sự giao tiếp và sự thật trong lời nói.

Luân xa tim (Anahata)

Nó nằm ở trung tâm của lồng ngực gần trái tim và tượng trưng cho tình yêu, lòng trắc ẩn, sự hòa hợp, chấp nhận và hy vọng. 

Luân xa Mặt trời  (Manipura) 

Nó nằm ở trung tâm của rốn và tượng trưng cho bản sắc, ý chí, lòng dũng cảm, sức mạnh và lòng tự trọng.

Luân xa xương cùng (Svadhisthana)

Nó nằm ở bụng dưới (đốt sống xương cùng) và tượng trưng cho nhục dục, tình dục, niềm vui và hạnh phúc.

Luân xa gốc (Muladhara)

Đây là luân xa thấp nhất và nằm ở gốc của cột sống. Nó tượng trưng cho sự sống còn, an toàn, năng lượng và sức khỏe.