COMBO HAI CUỐN SÁCH HAY NHẤT VỀ HƠI THỞ YOGA

176.000

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỞ TRONG YOGA
?Thở bụng
?Thở cơ hoành
?Phương pháp thở trị liệu
?Thở Kapalabhati
? Ngừng thở ngoài
? Ngừng thở trong
? Thở con ong
? Thở đầy đủ
? Thở lỗ mũi đơn
? Thở ống thổi
? Thở Ujjayi
THAM KHẢO
?Cuốn sách: “Pranayama – Động thái của hơi thở” – Người dịch: Vũ An Biên, Phan Sĩ Tấn, Phan Quân và Hoàng Thái” –
? Cuốn sách: “Luyện thở” – Tác giả Nguyễn Minh Kính
Tổng hợp: Diễn đàn Yoga
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi